כתבה בנושא סמכות הורית, מאת אסתי הס. התפרסמה במגזין "קראט" של המודיע. הכתבה כוללת ראיון עם הפסיכולוג הקליני אברהם בן יוחנן.

כתבה בנושא סמכות הורית
כתבה בנושא סמכות הורית עמוד 2
כתבה בנושא סמכות הורית עמוד 3
כתבה בנושא סמכות הורית עמוד 4
כתבה בנושא סמכות הורית עמוד 6
כתבה בנושא סמכות הורית עמוד 7